Khi nào mới bắt đầu xây dựng?

Theo đó, Dự án sẽ thực hiện theo hình thức PPP, dự kiến theo hợp đồng BT. Mục tiêu của Dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ TP.HCM, kết nối Quận 4, Quận 7 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Tổng chiều dài cầu khoảng 2160m. Cầu chính từ bờ Quận 7 qua đến hết cầu phía Quận 2 với 6 làn xe. TP.HCM ước tính tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện Dự án là 5.254 tỷ đồng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cũng cho biết tham gia đăng kí đầu tư dự án này các nhà đầu tư sẽ có 30 ngày để đăng ký tự bỏ chi phí lập đề xuất dự án. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký, Thành phố sẽ lựa chọn báo cáo nghiên cứu khả thi tốt nhất để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, theo quy định.

Cũng theo đơn vị này, trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp, hình thức đầu tư PPP được TP.HCM xem là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán thiếu vốn đầu tư hạ tầng. Hình thức này cũng được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế của thành phố từ chiều rộng sang chiều sâu.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, tính đến thời điểm hiện tại đã có nhiều doanh nghiệp đủ năng lực lập đề xuất dự án, nộp hồ sơ đăng kí được tham gia thực hiện dự án này.  Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trường hợp có hai hay nhiều đơn vị đăng ký nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trở lên sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định. Thời gian thực hiện tối đa 6 tháng. 

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng đã có văn bản nêu ý kiến về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 tại TP.HCM. Tại văn bản này, Bộ KH&ĐT nêu rõ, Bộ không đủ cơ sở để có ý kiến đối với đề xuất của UBND TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Theo Bộ KH&ĐT, Điều 26 Luật Đấu thầu quy định, nếu dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các Điều 20, Điều 22 Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Liên quan đến Dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, tại Văn bản số 8651/BKHĐT-QLĐT ngày 17/10/2016, Bộ KH&ĐT đã đề nghị UBND TP.HCM giải trình bổ sung tính đặc thù của dự án về giải pháp kỹ thuật, tài chính, hiệu quả kinh tế và lý do lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, về lý do lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, UBND TP.HCM chưa nêu rõ tính đặc thù riêng biệt của dự án mà không thể áp dụng được đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Luật Đấu thầu (chỉ nêu lý do hết sức chung chung là để giải quyết ùn tắc giao thông).

UBND TP.HCM cũng chưa nêu rõ lợi ích kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm thời gian khi áp dụng lựa chọn nhà đầu tư theo Điều 26 Luật Đấu thầu hoặc những tác động tiêu cực khi Dự án phải thực hiện đấu thầu rộng rãi.

Đáng lưu ý, về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, UBND TP.HCM không đề cập đến phương án, bao gồm: cách thức lựa chọn, trình tự thủ tục của quá trình lựa chọn nhà đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Riêng về chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, tại Văn bản giải trình số 1901/UBND-DA, UBND TP.HCM mới đề cập đến kinh nghiệm nhà đầu tư và năng lực tài chính một cách chung chung, chưa đề cập đến khả năng huy động, thu xếp vốn đầu tư vào dự án (bao gồm cả việc di dời các cầu cảng) nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện dự án.

Được biết, tháng 12/2016, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) sang đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 23 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã ký kết và triển khai thực hiện với tổng số vốn khoảng 71.172 tỷ đồng, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông và môi trường. 

Bên cạnh đó, thành phố có tổng cộng 130 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến 380.947 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực giao thông, môi trường, xây dựng, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Thành phố cũng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư nhiều dự án theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến 136.741 tỷ đồng trong giai đoạn đến 2020.

UBND TP.HCM cũng cho biết trong thời gian qua dù số lượng dự án thực hiện theo hình thức PPP chỉ chiếm khoảng 5% số dự án đầu tư công của thành phố, nhưng phương thức này đã mang lại lợi ích rất lớn trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Dù ít nhưng nguồn vốn huy động từ các dự án này lớn gấp nhiều lần nguồn lực đầu tư công của thành phố trong các giai đoạn trước.

Khi nào mới bắt đầu xây dựng?

Theo đó, Dự án sẽ thực hiện theo hình thức PPP, dự kiến theo hợp đồng BT. Mục tiêu của Dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ TP.HCM, kết nối Quận 4, Quận 7 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Tổng chiều dài cầu khoảng 2160m. Cầu chính từ bờ Quận 7 qua đến hết cầu phía Quận 2 với 6 làn xe. TP.HCM ước tính tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện Dự án là 5.254 tỷ đồng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cũng cho biết tham gia đăng kí đầu tư dự án này các nhà đầu tư sẽ có 30 ngày để đăng ký tự bỏ chi phí lập đề xuất dự án. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký, Thành phố sẽ lựa chọn báo cáo nghiên cứu khả thi tốt nhất để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, theo quy định.

Cũng theo đơn vị này, trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp, hình thức đầu tư PPP được TP.HCM xem là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán thiếu vốn đầu tư hạ tầng. Hình thức này cũng được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế của thành phố từ chiều rộng sang chiều sâu.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, tính đến thời điểm hiện tại đã có nhiều doanh nghiệp đủ năng lực lập đề xuất dự án, nộp hồ sơ đăng kí được tham gia thực hiện dự án này.  Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trường hợp có hai hay nhiều đơn vị đăng ký nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trở lên sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định. Thời gian thực hiện tối đa 6 tháng. 

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng đã có văn bản nêu ý kiến về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 tại TP.HCM. Tại văn bản này, Bộ KH&ĐT nêu rõ, Bộ không đủ cơ sở để có ý kiến đối với đề xuất của UBND TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Theo Bộ KH&ĐT, Điều 26 Luật Đấu thầu quy định, nếu dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các Điều 20, Điều 22 Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Liên quan đến Dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, tại Văn bản số 8651/BKHĐT-QLĐT ngày 17/10/2016, Bộ KH&ĐT đã đề nghị UBND TP.HCM giải trình bổ sung tính đặc thù của dự án về giải pháp kỹ thuật, tài chính, hiệu quả kinh tế và lý do lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, về lý do lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, UBND TP.HCM chưa nêu rõ tính đặc thù riêng biệt của dự án mà không thể áp dụng được đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Luật Đấu thầu (chỉ nêu lý do hết sức chung chung là để giải quyết ùn tắc giao thông).

UBND TP.HCM cũng chưa nêu rõ lợi ích kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm thời gian khi áp dụng lựa chọn nhà đầu tư theo Điều 26 Luật Đấu thầu hoặc những tác động tiêu cực khi Dự án phải thực hiện đấu thầu rộng rãi.

Đáng lưu ý, về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, UBND TP.HCM không đề cập đến phương án, bao gồm: cách thức lựa chọn, trình tự thủ tục của quá trình lựa chọn nhà đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Riêng về chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, tại Văn bản giải trình số 1901/UBND-DA, UBND TP.HCM mới đề cập đến kinh nghiệm nhà đầu tư và năng lực tài chính một cách chung chung, chưa đề cập đến khả năng huy động, thu xếp vốn đầu tư vào dự án (bao gồm cả việc di dời các cầu cảng) nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện dự án.

Được biết, tháng 12/2016, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) sang đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 23 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã ký kết và triển khai thực hiện với tổng số vốn khoảng 71.172 tỷ đồng, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông và môi trường. 

Bên cạnh đó, thành phố có tổng cộng 130 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến 380.947 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực giao thông, môi trường, xây dựng, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Thành phố cũng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư nhiều dự án theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến 136.741 tỷ đồng trong giai đoạn đến 2020.

UBND TP.HCM cũng cho biết trong thời gian qua dù số lượng dự án thực hiện theo hình thức PPP chỉ chiếm khoảng 5% số dự án đầu tư công của thành phố, nhưng phương thức này đã mang lại lợi ích rất lớn trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Dù ít nhưng nguồn vốn huy động từ các dự án này lớn gấp nhiều lần nguồn lực đầu tư công của thành phố trong các giai đoạn trước.

Quý I/2019 đi vào vận hành, Best Western Premier tại Phú Quốc thu hút thị trường đầu tư

Dự án gây chú ý trên thị trường đầu tư Condotel

Mặc dù nhiều thông tin cho rằng phân khúc Condotel đang sụt giảm nhưng các chủ đầu tư lớn vẫn tin tưởng đây vẫn là thị trường tiềm năng. Giá trị đầu tư vào căn hộ condotel không quá cao cùng cam kết khả năng sinh lời tốt chính là lợi thế khiến phân khúc này “được lòng” nhà đầu tư.

Những dự án có vị trí đắt giá, kết nối giao thông thuận tiện, đảm bảo quá trình vận hành cũng như pháp lý đầy đủ của các chủ đầu tư uy tín luôn nhận được sự quan tâm lớn. Và Best Western Premier Sonasea Phu Quoc chính là một trong những dự án như thế.

Nằm trong tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort đã đi vào vận hành của Tập đoàn CEO – TOP 11 nhà phát triển BĐS uy tín nhất Việt Nam, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc là dự án chủ lực đang được chủ đầu tư tập trung triển khai với mục tiêu đi vào vận hành từ Quý I/2019.

Tính đến thời điểm hiện tại, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đã hoàn thiện mặt ngoài và đang triển khai nội thất bên trong từng căn hộ. Các hạng mục hạ tầng – tiện ích nội khu như Hệ thống bể bơi liên hoàn, Sky Bar, Đường nội bộ, Nhà hàng… cũng được đẩy mạnh thi công, đảm bảo thời hạn bàn giao đúng kế hoạch.

Quý I/2019 đi vào vận hành, Best Western Premier tại Phú Quốc thu hút thị trường đầu tư - Ảnh 1.

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc dự kiến sẽ đi vào vận hành trong quý I/2019.

Như vậy, ngay sau khi xuống tiền cho dự án vào thời điểm hiện tại, khách hàng đã sẵn sàng đón dòng tiền hồi vốn từ cam kết lợi nhuận cho thuê. Đầu tư sinh lời hấp dẫn chính là tiêu chí quan trọng thuyết phục các nhà đầu tư đến với Best Western Premier Sonasea Phu Quoc tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đảo Ngọc.

Lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư

Sở hữu vị trí tuyệt đẹp ngay sát bờ biển bãi Trường – nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, hơn 70% số căn hộ thuộc Best Western Premier Sonasea Phu Quoc có tầm nhìn hướng biển, mang đến không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách.

Quý I/2019 đi vào vận hành, Best Western Premier tại Phú Quốc thu hút thị trường đầu tư - Ảnh 2.

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc sở hữu hệ thống tiện ích nghĩ dưỡng cao cấp như Bể bơi liên hoàn, Sky Bar , Nhà hàng…

Với mức giá từ 2,9 tỷ/căn 01 phòng ngủ, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được đánh giá là kênh đầu tư vừa tầm dành cho phần lớn các nhà đầu tư. Đồng thời, khách hàng chỉ phải thanh toán 40% giá trị căn hộ, ngân hàng hỗ trợ cho vay 60% trong thời hạn 10 năm và ưu đãi lãi suất 0% lên đến 12 tháng.

Hiện tại, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc là một trong những dự án có cam kết tốt nhất tại thị trường condotel với mức 10%/năm trong 10 năm đầu và tỷ lệ chia sẻ 85% từ năm thứ 11. Đồng thời, chủ sở hữu căn hộ còn được tặng 20 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mỗi năm trong 10 năm.

Với số tiền đầu tư ban đầu khá khiêm tốn vào dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, khách hàng có cơ hội thu về hàng trăm triệu mỗi năm từ cam kết cho thuê. Đây là con số mà không phải kênh đầu tư nào cũng có thể mang lại. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ dễ dàng thanh toán khoản vay ngân hàng bằng chính nguồn lợi nhuận này.

Đặc biệt, được vận hành quản lý bởi thương hiệu cao nhất từ tập đoàn khách sạn Best Western, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cũng như hấp thụ tốt lượng khách hàng ngoại quốc, mang đến nguồn thu ổn định cho chủ sở hữu.

Với hơn 70 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn cầu, Best Western đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho hơn 4.200 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được vận hành bởi Best Western Premier – thương hiệu cao cấp nhất của Best Western là yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo tiềm năng khai thác trong tương lai của Best Western Premier Sonasea Phu Quoc.

Hội tụ những lợi thế sinh lời tốt cùng chính sách bán hàng vượt trội, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc tự tin đem lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư, nhất là vào thời điểm dự án chuẩn bị đi vào hoạt động trong quý I/2019.

Thông tin liên hệ:

DTT Group – Hotline: 0932 92 94 96

Website: http://condotel.sonasea.com.vn/.

 

Đầu tư sinh lời, an cư bền vững với căn hộ Dragon Hill Residence & Suites

Nơi lý tưởng để an cư

Từ quận 1, theo con đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, băng qua cầu Rạch Đĩa, đã nhìn thấy Khu phức hợp căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence & Suites được bao bởi cây xanh và những nhánh sông uốn lượn. Tuy nằm trên trục đường chính, nhưng Dragon Hill được xây dựng ngăn cách với đại lộ bởi công viên cây xanh, thác nước, vườn hoa làm cho nơi đây thật dễ chịu với không khí của thiên nhiên trong lành, thoát ra khỏi những ồn ào của xe cộ và nhịp sống hối hả bên ngoài.

Tọa lạc trong khu vực được quy hoạch đồng bộ và hoàn thiện của Khu đô thị Dragon City, Dragon Hill được thừa hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng, môi trường cảnh quan trong lành, dịch vụ tiện ích khép kín với môi trường sống lý tưởng phục vụ cho nhu cầu sống hiện đại. Ngay tại Dragon Hill, các tiện ích nội khu như hồ bơi, sân tennis, khu BBQ, phòng tập gym, đài phun nước, siêu thị, nhà hàng, café, khu sinh hoạt thiếu nhi,… được tổ chức quản lý chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ nhu cầu cho cư dân ở mức cao nhất.

Mỗi căn hộ tại Dragon Hill dù ở bất kỳ vị trí nào đều được thiết kế tinh tế với đường nét mang tính thẩm mỹ cao, có logia, sở hữu 3 – 4 mặt thông thoáng, hành lang đón ánh sáng mặt trời nhằm đem lại không gian sống thoải mái, tiện nghi, viên mãn cho cư dân. Các không gian sinh hoạt chung như phòng khách, bếp ăn, phòng giải trí… mang tính kết nối và mở rộng linh hoạt. Dragon Hill là giải pháp tối ưu về không gian sinh hoạt kết hợp nghỉ ngơi, thư giãn hoàn hảo cho cả gia đình.

Đầu tư sinh lời, an cư bền vững với căn hộ Dragon Hill Residence & Suites - Ảnh 1.

Các căn hộ có nhiều mặt thoáng để không gian luôn tràn ngập ánh sáng và gió trời tự nhiên.

Là một dự án thành phần trong khu đô thị Dragon City, tại Dragon Hill đã xây dựng và hình thành nên một cộng đồng cư dân văn hóa dân trí cao. Đó cũng là lý do tại sao hơn 40% cư dân hiện nay là lãnh đạo các tập đoàn, tổng giám đốc các công ty đa quốc gia, chuyên gia quốc tế, giảng viên nước ngoài đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore… Đặc biệt vào các dịp Lễ, Tết, Chủ đầu tư Phú Long cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa gắn kết cộng đồng. Dragon Hill Residence & Suites xứng đáng là nơi an cư lý tưởng của những người thành đạt.

Đầu tư sinh lời bền vững

Khu phức hợp căn hộ Dragon Hill Residence & Suites có diện tích từ 51m2 – 122m2, phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt những gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư muốn tìm kênh bỏ vốn an toàn. Bên cạnh đó, với diện tích thương mại lớn, đáp ứng mọi loại hình kinh doanh hoặc văn phòng, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn theo nhu cầu, kết hợp cuộc sống và kinh doanh.

Đầu tư sinh lời, an cư bền vững với căn hộ Dragon Hill Residence & Suites - Ảnh 2.

Tại Dragon Hill luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, nhân văn cho cư dân bằng việc tổ chức các sự kiện cộng đồng vào những dịp Lễ, Tết.

“Dragon Hill thật sự cao cấp từ khâu thiết kế, thi công, vật liệu sử dụng, giám sát, quản lý,… đều theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi gọi đây là những căn hộ của tương lai” đó là nhận xét của Ông Eric Chew – Manager của APAVE – Tổ chức giám định chất lượng hàng đầu của Cộng Hòa Pháp.

Với những lợi thế ưu việt nhưng mức giá hợp lý, nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, Khu phức hợp Dragon Hill Residence & Suites không những phù hợp với những khách hàng đang tìm môi trường an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời không thể bỏ qua.

BOX: Đón đầu làn sóng đầu tư cuối năm, Chủ đầu tư Phú Long tri ân Quý khách hàng với những ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, chỉ cần thanh toán 40 nhận nhà ở ngay, phần còn lại sẽ được trả chậm trong vòng 5 năm, không lãi suất. Nếu thanh toán 95 %, khách hàng sẽ được chiết khấu nhanh lên đến 10%. Đặc biệt, khách hàng sẽ được nhận ngay siêu phẩm Iphone Xs Max khi mua Dragon Hill. Chương trình được áp dụng từ nay đến hết 31/11/2018.

Tìm hiểu thông tin về dự án, liên hệ: Công ty Phú Long

Hotline: 1900 1899

Website: http://www.phulong.com.

 

Đội giá hơn 17.000 tỷ đồng

Dự án Cát Linh – Hà Đông được khởi công tháng 10/2011 và có tiến độ hoàn thành tháng 6/2015 (48 tháng thi công). Tuy nhiên, đến nay, công trình đã bị chậm 3 năm 4 tháng, nhiều hạng mục còn chưa xong.

Ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt – Bộ GTVT (chủ đầu tư), vừa cho biết, dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng xây lắp và đang vận hành kỹ thuật các đoàn tàu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại dự án những ngày qua, mặc dù các đoàn tàu đang chạy kỹ thuật trên toàn hệ thống đường ray, nhưng 12 nhà ga (vị trí hành khách lên xuống, tiếp cận tàu) trên tuyến vẫn xây dựng chưa xong; hầu hết công trường các ga vẫn quây rào kín mít các lối lên xuống và cấm người dân tiếp cận.

Tại ga Hoàng Cầu, theo tiến độ điều chỉnh, lẽ ra nhà ga này phải hoàn thành từ năm 2016, tuy nhiên đến nay, nhà ga vẫn chưa lắp đặt xong thang máy, bên trong, vật  liệu xây dựng vẫn ngổn ngang. Dù các đoàn tàu đã chạy vận hành kỹ thuật, nhưng để dự án có thể vận hành thương mại, phải mất thêm 3-6 tháng, ông Phương nói.

Ban đầu, dự án Cát Linh – Hà Đông có tổng mức đầu tư  552 triệu USD. Tuy nhiên, đến nay dự án đã tăng lên 891,9 triệu USD, đội giá thêm 339,1 triệu USD (tương đương 7.000 tỷ đồng, tăng gần 40%).

Tương tự, dự án metro Nhổn- ga Hà Nội dự kiến hoàn thành năm 2014, nhưng đến nay dự án vẫn đang thi công. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, hiện công trình mới thi công được hơn 50% khối lượng công việc. Cụ thể, gói thầu thi công được nhiều nhất là gói CP1 (xây đoạn tuyến trên cao) hơn 80%; gói CP5 (các công trình kiến trúc đề-pô): khoảng 50%; gói CP4 (công trình hạ tầng kỹ thuật) đang chuẩn bị nghiệm thu…

Theo Quyết định phê duyệt ban đầu của thành phố Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư 783 triệu Euro (chủ yếu vốn vay ODA của Chính phủ Pháp). Đến nay, dự án đã đội vốn lên 1.176 triệu Euro, tăng thêm 393 triệu Euro (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 33,3%).

Chưa xong đã phải “gánh” lãi 

Với 552 triệu USD vay ODA Trung Quốc để thực hiện dự án Cát Linh – Hà Đông và với lãi vay thương mại ưu đãi trung bình 3%/năm, nhiều chuyên gia cho rằng, mỗi năm phía Việt Nam phải trả khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi (tương đương 600 triệu đồng/ngày).

Còn với khoản lãi vay tăng thêm do dự án bị đội giá là 250 triệu USD, theo văn bản của Bộ Tài chính gửi Bộ GTVT vừa qua, Việt Nam phải trả nợ trong vòng 9 năm cho ngân hàng China EximBank (Trung Quốc), từ tháng 1/2016 đến 15/11/2025.

Theo đó, số tiền mỗi kỳ phía Việt Nam phải trả cho China EximBank là 14,4 triệu USD, trung bình một năm, phía Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng vốn vay (tương đương 1,8 tỷ đồng/ngày). Cộng cả 2 khoản vay, mặc dù dự án chưa hoàn thành, nhưng mỗi ngày phía Việt Nam đang phải trả cả lãi, gốc khoảng 2,4 tỷ đồng.

Tuy số nợ gốc, lãi phải trả, đặc biệt là với phần vay thêm 393 triệu Euro  của dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội chưa được phía UBND thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) công bố,  nhưng các chuyên gia giao thông cho rằng, việc công trình chưa xong đã phải trả lãi theo hợp đồng vay vốn quốc tế là điều không tránh khỏi.

“Như vậy, ngoài dự án không phát huy được giá trị, mục tiêu đầu tư tại thời điểm được đầu tư, việc dự án bị chậm kéo dài và đội vốn đã làm giảm hiệu quả của đầu tư công”, Ths Vũ Đình Hưng, Khoa Vận tải – Kinh tế, Đại học GTVT, đánh giá.

Xử lý hàng chục dự án du lịch “đắp chiếu” lâu năm

Qua kiểm tra, số dự án chậm triển khai là 26 dự án, chiếm 90% tổng dự án; trong đó, có 19 dự án vướng khoáng sản nên tạm ngưng triển khai, còn lại thì vướng đền bù giải tỏa và chờ giao đất.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo đồng ý cho 26 dự án du lịch chưa tác động triển khai thi công tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đất đai (thỏa thuận đền bù, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…), cấp phép xây dựng và triển khai thi công dự án trong thời hạn 3 tháng.

Sau thời hạn nói trên, trường hợp các chủ đầu tư chưa thực hiện xong mà không có lý do chính đáng, UBND tỉnh sẽ xem xét theo hướng giảm diện tích hoặc thu hồi dự án theo quy định. Riêng đối với dự án Tổ hợp Thể thao – dịch vụ – du lịch Hòa Thắng của Công ty cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng thì trong thời hạn 30 ngày, yêu cầu Công ty cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng phải hoàn tất việc tạm ứng tiền để đầu tư nghĩa trang mới với số tiền tạm ứng.

Nếu quá thời hạn trên, công ty không thực hiện ứng tiền để đầu tư nghĩa trang mới thì thu hồi dự án theo quy định. UBND huyện Bắc Bình khẩn trương hoàn tất thủ tục và đầu tư xây dựng nghĩa trang mới tại xã Hòa Thắng (hoàn thành vào cuối năm 2018).

Trong đó, cần tập trung thực hiện việc đền bù, giải tỏa và triển khai xây dựng hạ tầng trước một phần diện tích để giao cho Công ty cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng và Công ty TNHH Phú Quê Hương thực hiện việc di dời giải tỏa.

Đối với các dự án vướng đền bù giải tỏa, UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp với UBND xã Hồng Phong, UBND xã Hòa Thắng làm việc với chủ đầu tư để hỗ trợ xét tính pháp lý làm cơ sở cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù thỏa thuận với các hộ dân.

Trên cơ sở đó, phân loại, báo cáo các dự án không tích cực triển khai đền bù hoặc không thỏa thuận được, không tích cực phối hợp với địa phương trong việc đền bù, giải tỏa để đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sắp tới đây Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Thuận sẽ mời chủ đầu tư các dự án nêu trên để quán triệt nội dung liên quan. Đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư có văn bản cam kết cụ thể tiến độ triển khai dự án trong thời gian được gia hạn, trường hợp dự án không thực hiện đúng theo nội dung cam kết thì sở chức năng kiên quyết trình UBND tỉnh thu hồi dự án và sẽ không giải quyết bất kỳ kiến nghị nào của chủ đầu tư.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất thu hồi 20 dự án, trong đó tại TP Phan Thiết sẽ thu hồi 8 dự án; huyện Hàm Thuận Nam có12 dự án. Tiếp tục rà soát các dự án còn lại, đề xuất UBND tỉnh xử lý các dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng.

Đồng thời để tránh tình trạng chủ đầu tư không có nguồn lực tài chính, đăng ký rồi để đó chờ sang nhượng, giữ đất… gây lãng phí những khu “đất vàng” nguồn tài nguyên du lịch, các cấp, ngành chức năng cần mạnh tay hơn nữa để xử lý những dự án du lịch chậm triển khai.

Thúc tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang

Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoàêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án; xem xét cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp cố tình không hợp tác; bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện… 

Đối với một số cơ quan sử dụng đất quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu đơn vị nhanh chóng lập thiết kế, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình trên đất và gửi UBND tỉnh xem xét; giao các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với đơn vị quân đội tìm địa điểm phù hợp để di dời các công trình.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến thời điểm này, Dự án Các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang có 152 trong tổng số 190 thửa đất của người dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các đơn vị sử dụng đất quốc phòng; thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho 2/5 đơn vị. Về tiến độ triển khai thi công dự án, đến nay, chủ đầu tư cơ bản đã hoàn thành hạng mục các khu tái định cư và đang khắc phục những khiếm khuyết để tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý (UBND TP. Nha Trang). 

Đối với hạng mục các nút giao, hiện nút N2, N4, N5, N6 phần lớn chưa được triển khai thi công do vướng một số hộ dân và quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng; nút N3, N7 cơ bản hoàn thành trên phần đất được bàn giao, phần còn lại chưa triển khai thi công do nằm trên quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao…

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

Tư nhân xin bỏ vốn làm sân bay Điện Biên mới

UBND tỉnh Điện Biên cho biết, chỉ có thể đầu tư CHK Điện Biên bằng hình thức PPP mới có thể triển khai nhanh dự án này. Đây có thể là cơ sở để sắp tới triển khai đầu tư CHK Điện Biên tương tự CHK Vân Đồn ở Quảng Ninh.

Hơn 4.400 tỷ đồng xây mới sân bay Điện Biên

Công ty CP Hàng không Vietjet vừa đề xuất UBND tỉnh Điện Biên, Bộ GTVT thực hiện dự án đầu tư và xây dựng, mở rộng CHK Điện Biên đáp ứng công suất 2 triệu khách/năm.

Cụ thể, Vietjet đề xuất đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng, bao gồm nhà ga hành khách mới công suất 2 triệu khách (có thể mở rộng nâng công suất khi có nhu cầu), khu bay, đường giao thông kết nối và hạ tầng hàng không. Tổng mức đầu tư (bao gồm cả chi phí lãi vay) theo báo cáo của Vietjet lên tới 4.485 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhà ga là hơn 682 tỷ đồng, khu bay 806 tỷ đồng, GPMB hơn 1.100 tỷ đồng…

Điện Biên là sân bay cấp 3C, hiện có 3 vị trí đậu, đảm bảo khai thác các loại tàu bay ATR72 và tương đương. Nhà ga hành khách có công suất thiết kế 300.000 hành khách/năm (công suất phục vụ giờ cao điểm 3 chuyến bay với tổng số hành khách là 180 hành khách). Năm 2016, CHK Điện Biên đã phục vụ 70.302 hành khách; Năm 2017: phục vụ 70.486 hành khách. Theo kế hoạch năm 2018 dự kiến, Điện Biên sẽ phục vụ 70.486 hành khách.

Đáng lưu ý, khu nhà ga hành khách (nhà ga, sân đỗ ô tô và hạ tầng giao thông) được Vietjet đề xuất thực hiện theo hình thức BOT với thời gian hợp đồng là 50 năm. Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, nhà đầu tư được quyền ưu tiên thuê lại để tiếp tục khai thác. “Để tăng hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác, Vietjet sẵn sàng hợp tác với TCT Cảng hàng không VN (ACV) để thành lập Công ty CP với tỷ lệ vốn góp của ACV không quá 30%”, Phó tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương cho biết.

Đối với các công trình thuộc khu bay gồm; đường băng, đường lăn, sân đỗ, Vietjet đề xuất sử dụng 100% vốn ngân sách. “Trong điều kiện ngân sách khó khăn như hiện nay, chúng tôi có thể ứng vốn để đầu tư”, ông Phương nói thêm.

Bày tỏ mong muốn được Bộ GTVT ủng hộ giao Điện Biên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, đề xuất của nhà đầu tư hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. Trong đó, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư so với phần vốn của Nhà nước là hợp lý (lên tới 31%).

“Nhà đầu tư cũng quyết tâm đồng hành với tỉnh Điện Biên thông qua việc đề xuất ứng vốn để đầu tư vào khu bay”, ông Đô nói và thông tin: Điện Biên đã sẵn sàng bố trí 1.100 tỷ đồng chi phí GPMB cũng như đã xong phương án đền bù, tái định cư 936 hộ ảnh hưởng.

Cho rằng chỉ có thực hiện theo hình thức PPP mới có thể triển khai nhanh CHK Điện Biên, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đình Giang nói: “Nếu đồng ý giao tỉnh làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tỉnh Điện Biên sẽ kiến nghị Thủ tướng cho cơ chế đặc thù, cụ thể là tạm ứng vốn 2021 để đầu tư trước”.

BOT cả nhà ga, đường băng, đường lăn, sân đỗ mới khả thi

Ủng hộ Điện Biên đầu tư, nâng cấp sân bay Điện Biên, tuy nhiên Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, hiện không có quy định nào cho phép ứng vốn như đề xuất của Vietjet. “Đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đóng cửa bất cứ lúc nào mà Chính phủ còn chưa cho cơ chế để ACV ứng vốn”, Thứ trưởng Thọ dẫn ví dụ.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ GTVT) Trần Minh Phương cho hay, đề xuất ứng vốn của Vietjet không khả thi vì vướng Luật Đầu tư công, Nghị định 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh cho rằng, việc đầu tư nâng cấp CHK Điện Biên không chỉ là mong muốn của địa phương mà còn là “nung nấu” của ngành Hàng không trong nhiều năm. “Trong kế hoạch đầu tư của mình, ACV dự kiến đầu tư toàn bộ CHK mới bao gồm hệ thống khu bay, đường băng, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách”, ông Thanh nói và khẳng định: Nếu Bộ GTVT giao, ACV sẽ cân đối nguồn vốn để triển khai. Trường hợp Nhà nước có chính sách huy động nguồn vốn xã hội huy động đầu tư PPP, ACV cũng hoàn toàn ủng hộ.

“Chuyển giao cho tỉnh Điện Biên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ dễ dàng hơn trong huy động nguồn lực. Tuy nhiên, nếu đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh, sẽ phải đầu tư gần như toàn bộ, vì cả đường băng, nhà ga cũ đều bỏ. Với kinh nghiệm làm hàng không, đã làm PPP, phải học như Vân Đồn, làm toàn bộ mới có thể xin được cơ chế”, ông Thanh gợi ý.

Khẳng định quyết tâm đầu tư vào Điện Biên, ông Đinh Việt Phương cho hay: “Chúng tôi sẵn sàng ứng vốn để làm. Tuy nhiên, nếu việc ứng vốn khó khăn thì địa phương sẵn sàng chi hơn 1.100 tỷ đồng để GPMB, Vietjet có thể tiếp tục nghiên cứu, bàn bạc để có thể đứng ra đầu tư toàn bộ sân bay”.

“Đây sẽ là đột phá khẩu để triển khai mô hình tư nhân đầu tư sân bay ngoài Vân Đồn”, ông Phương nói thêm.

Mảng màu sáng trong thị phần BĐS nghỉ dưỡng

Trên thế giới, loại hình bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp sân golf đã xuất hiện từ thế kỷ 19, cho đến nay, loại hình này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ tại nhiều quốc gia từ châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông đến châu Á. Có thể điểm danh một dự án nổi tiếng như: sân Kauri Cliffs thuộc khu resort 5 sao (New Zealand), chuỗi 3 sân golf trong resort One&Only Palmilla (Mexico), sân golf Mission Hills khu resort đảo Hải Nam (Trung Quốc), sân golf Banyan Tree trong khu resort tại Phuket (Thái Lan)…

Khác với bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, loại hình bất động nghỉ dưỡng sân golf không chỉ là không gian nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn mang những đặc thù riêng, thể hiện đẳng cấp và đem đến những trải nghiệm, thỏa mãn đam mê với bộ môn golf – môn thể thao “quý tộc”. Do đó, bất động sản golf nói chung luôn có sức hấp dẫn lớn đối với phân khúc khách hạng sang.

Bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp sân golf xây dựng cho mình giá trị khác biệt mà các sản phẩm nghỉ dưỡng khác không có được, từ đó trở thành điểm nhấn nổi bật mang tính loại hình. Trên thế giới, ngày càng xuất hiện nhiều khu biệt thự nghỉ dưỡng sân golf trở thành điểm đến không thể thiếu của các nhà chính trị, nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ, cũng như giới sành golf.

Khi nhìn vào thành công của loại hình bất động sản nghỉ dưỡng sân golf, có thể thấy sân golf vừa trở thành điểm nhấn hút khách, vừa nâng tầm giá trị cho quần thể nghỉ dưỡng sân golf. Tại Mỹ, một dự án nghỉ dưỡng sân golf có giá bán cao hơn các sản phẩm khác từ 8-12%. Giá bán một căn biệt thự nghỉ dưỡng sân golf tại Anh cao gấp gần 2 lần so với một căn biệt thự nghỉ dưỡng thông thường.

Các chuyên gia đánh giá, bất động sản nghỉ dưỡng gắn với sân golf là phân khúc bất động sản cao cấp đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao của khách hàng. Hiện, xu hướng mở rộng đối tượng người chơi golf diễn ra không chỉ ở trên thế giới mà ngay chính tại Việt Nam. Điều này mở ra tiềm năng phát triển mạnh hơn cho loại hình bất động sản sân golf.

Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có nhiều dự án nghỉ dưỡng theo loại hình này. Trong đó phải kể đến Yên Dũng Resort & Golf Club, quần thể biệt thự nghỉ dưỡng trong lòng sân golf đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp của sân golf 36 hố được đánh giá là một trong những sân golf thách thức tại Việt Nam (theo tiêu chuẩn của Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ – USGA) cùng hệ thống biệt thự đẳng cấp trong lòng sân golf đã tạo điểm nhấn đặc biệt hút giới thượng lưu trong và ngoài nước.

Với Yên Dũng Resort & Golf Club, đơn vị thiết kế, quản lý sân gofl hàng đầu của Mỹ – Albanese & Lutzke đã kiến tạo một sân golf đẹp đến từng chi tiết. Sự kết hợp hài hòa với tự nhiên, tận dụng địa thế cảnh quan đa dạng, thiết kế sáng tạo để tạo hình sân golf độc đáo cùng những đường golf thú vị, nơi các golfer thỏa sức trải nghiệm và chinh phục.

Điểm nhấn của Yên Dũng Resort & Golf Club ngoài sân golf độc đáo là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp nằm trọn trong lòng sân golf. Hệ thống biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế, hiện đại trên cơ sở tính toán chi tiết, kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và không gian, kiến trúc và thiên nhiên.

Bất động sản nghỉ dưỡng sân golf: Mảng màu sáng trong thị phần BĐS nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Mỗi biệt thự khu Phượng Hoàng 1, Phượng Hoàng 2 có địa thế “vượng phong thủy” lưng tựa núi, mặt hướng ra hồ nước tự nhiên, view toàn cảnh sân golf tạo ra một nét độc đáo, hứa hẹn đem đến một kỳ nghỉ lý tưởng cho chủ nhân.

Yên Dũng Resort & Golf Club còn sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại, mang lại cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn ngay tại dự án như: khu ẩm thực Á– Âu, nhà clubhouse hiện đại, bể bơi lớn ngoài trời, bể bơi trong mỗi căn biệt thự, hệ thống Gym, Spa & Yoga, khu vui chơi trẻ em… Tất cả đều góp phần đem lại không gian nghỉ dưỡng thượng lưu cùng trải nghiệm thú vị cho du khách.

Cơ hội đầu tư bất động nghỉ dưỡng sân golf tại Yên Dũng Resort & Golf Club rất gần với các nhà đầu tư khi chủ đầu tư chính thức “chào sân” số lượng khan hiếm 30 căn biệt thự, với chính sách cam kết lợi nhuận 10%/năm, chiết khấu tới 3%, cơ hội sở hữu ô tô Mazda3 cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Thông tin chi tiết – Hotline: 091429 8822.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 1.

Tường xi măng kết hợp với gỗ có nguồn gốc địa phương tạo nên nét hoài cổ lại vừa hiện đại, chậu cây giúp người sống trong đó cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 2.

Màu sắc chủ yếu trong căn hộ là đen, xám và trắng…

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 3.

Bức tường sau tủ tivi làm bằng gỗ tạo sự liên kết liền mạch với trần nhà, đẩy không gian ra xa và sâu hơn.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 4.

Bàn ăn và bếp nấu đặt giữa nhà trở thành không gian sinh hoạt chung của cả gia đình đồng thời đảm bảo rằng khi bố mẹ nấu nướng vẫn dễ dàng quan sát con cái chơi xung quanh.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 5.

Ghế sofa và là giường ngủ tạm dành cho khách.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 6.

Mảng tường đầu giường trang trí bằng gỗ xếp hình chéo xen kẽ khiến căn phòng trở nên ấm cúng, thể hiện gu thẩm mỹ đáng nể của chủ nhân.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 7.

Phòng trẻ em có nội thất gọn nhẹ và thông minh, kê sát tường nên không hề chiếm diện tích.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 8.

Bàn làm việc sáng tạo đặt trong một không gian đầy đủ ánh sáng.

Không cần tô trát, ngôi nhà vẫn mang phong cách đẹp hiện đại - Ảnh 9.

Tường nhà tắm trang trí đơn giản, chủ nhà chọn đá giả gỗ, gạch men để làm tường, thuận tiện cho việc vệ sinh và làm sạch hàng ngày.

Theo Ngọc Thúy

VOV